Úvodní fotka Jana Müllera a Denise Borka

Vaše ochrana
nejen v posilovně

S naším inovativním systémem zajištění a ochran příjmů,


upraveným na míru pro fitness trenéry, se můžete


bezstarostně věnovat svým klientům

Služby

Jako jediní na trhu nabízíme spolehlivé zajištění možných rizik, která se pojí s prací fitness trenéra. Do ochrany zahrnujeme i případy, kdy trenéři sami závodí, čímž se zvyšuje riziko poškození zdraví. Dle evropské metodiky EFPA nastavujeme pojistné částky s individuálním přístupem - klient si tedy platí přesně to, co potřebuje. Myslíme si, že než-li platit nesmyslnou pojistku, raději ji neplatit vůbec. Zároveň nechceme, aby klient platil příliš mnoho za “přestřelené” limity, které nepotřebuje.

Jedním z nejzávažnějších rizik pro fitness trenéra je újma způsobená druhé straně. Díky externí spolupráci jsme schopni toto riziko kvalitně zajistit, díky čemuž se tak nemusíte bát právních sporů, které mohou vaši kariéru ohrozit. Ačkoliv věříme, že vaši práci děláte s naprostou odborností a péčí o své klienty, stále jsme jen lidé, a tak vnímáme důležitost toto krytí mít v případě nechtěného zavinění újmy druhé straně.

Plán sestavujeme s ohledem na celkovou situaci trenéra, kdy bereme v potaz jak kariérní a životní fázi, tak osobní plány do budoucna. Tento přístup nám tak umožňuje s trenéry aktivně řešit možné hrozby, naplánovat jejich kariéru a zajistit tak prosperitu, která má za cíl přinést klid a svobodu.

Jedním ze stěžejních bodů naší spolupráce je pomoc klientovi v dosahování jeho životních cílů a příprava na nadcházející životní situace. K nim naplánujeme optimální cestu a připravíme volbu vhodných prostředků. Majetek nám dlouhodobě zajišťuje svobodu, díky které může člověk dělat věci, které chce. Práce tak postupně přestává být ekonomickou nutností. S přibývajícím majetkem je nutné také zajistit jeho ochranu.

O nás

Fotogafie Jana Müllera

Jan Müller, PFP

U fitness trenérů vnímám důležitost zajištění a ochrany rizik, která je v průběhu jejich kariéry mohou potkat. Důraz však kladu na budování majetku, který je má za cíl dostat do stavu klidu a svobody. FitSecure je pro mě cestou, jak efektivně pracovat s lidmi, kteří se mohou plně soustředit na svou kariéru a přenechat jednu z nejdůležitějších oblastí do rukou specialisty. Dlouhodobě si však zakládám na vztahu s druhou stranou, proto jsou pro mě hodnoty jako transparentnost, upřímnost a důvěra na prvním místě.

Fotogafie Denise Borka

Denis Borek

FitSecure jsem spoluzaložil s cílem spojení mé specializace z oboru financí s osobními zkušenostmi z vrcholového sportu. Sám vím, že pro maximální výkonnost při praktikování daného sportu musím mít jistotu “záchranné sítě”, na kterou se můžu v případě fyzických komplikací spolehnout - a stejně tak tomu je i ve fitness. Z tohoto důvodu si zakládám na jejich komplexní ochraně klientů před riziky, díky které se můžeme společně bez starostí věnovat budování jejich osobního majetku. Vzhledem ke svému entusiasmu pro finance i fitness je mojí vizí tvorba dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů jak s klienty, tak s partnery.

Jak pracujeme

Představení Nezávazně

Po představení se je cílem první schůzky prodiskutovat vzájemná očekávání a představit si formu spolupráce.

Finanční analýza Nezávazně

Analýza výchozí situace je nezbytná pro nastavení strategie dosažení cílů a komplexního zajištění.

Prezentace plánu Nezávazně

Při prezentaci navrhneme kroky k dosažení vytyčených cílů.

Administrace

Po klientově souhlasu vyřešíme administrativní záležitosti.

Servis

Servisní schůzky jsou pro nás klíčové k zajištění maximální péče o klienta a jeho spokojenosti. Cílem jsou aktualizace ve finančním plánu a budování vztahu.

Kontakt

Chcete probrat vaší situaci?

Nezávazně nám zanechte kontakt a my se vám ozveme!

Pokud máte zájem, abychom vás kontaktovali, udělte nám souhlas s kontaktem tím,


že vyplníte své telefonní číslo nebo e-mail, které budeme zpracovávat pouze pro tento účel.


Odvolání svého souhlasu můžete písemně volnou formou na kterýkoliv níže uvedený e-mail.

Jan Müller, PFP

Denis Borek